kulturhusindreby-logoDe fleste arrangementer holdes i
Kulturhus Indre By,
Charlotte Ammundsens Plads 3,
København K

Frihedsforum - foredrag og workshops - kulturen, samfundet, spirituelle impulser - Foredrag & Workshops
Foredrag på norsk af Hans Kolstad Onsdag, d. 28. november, kl. 19.30-21.30 I 1896 utga Steiner sitt erkjennelsesteoretiske hovedverk Frihetens filosofi. Det ble utgitt på nytt i 1918. I anledning av 100-årsjubileet for gjenutgivelsen gis en presentasjon av Steiners filosofiske grunnsyn i boken, som han selv kaller en monistisk verdensanskuelse. De to sentrale spørsmålene er: Hvilken oppfatning av verden og mennesket innebærer Steiners monisme i Frihetens filosofi? Hvorledes tenker han seg forholdet mellom tenkning og iakttagelse, jeget og verden, erkjennelse og virkelighet, og erkjennelse og moral?
I annen del av foredraget konfronteres Steiners erkjennelsesteori med andre og senere filosofiske retninger,…

Besøg os på Facebook

facebook-frihedsforum

Hør mere fra os

* indicates required

Se tidligere nyhedsbreve.

Rudolf Steiner Citat

To truly know the world, look deeply within your own being;
to truly know yourself, take real interest in the world.

frihed2

Om Frihedsforum

Frihedsforum er et åbent netværk og samtaleforum, der belyser kultur- og samfundslivet udfra en spirituel impuls. Vi skaber møder mellem mennesker, der er optaget af indre og ydre udvikling.

frihedsforum-logo-medium