Frihedsforum - foredrag og workshops - kulturen, samfundet, spirituelle impulser - Kommende program
Foredrag af Erik Lemcke Onsdag, d. 3. oktober, kl. 19.30-21.30 Den østrigske konfliktforsker Friedrich Glasl har udviklet en række værktøjer til konflikthåndtering i sociale fællesskaber og organisationer med udgangspunkt i antroposofien. I en konflikt kan det være utroligt svært at forstå den sociale dynamik. Hertil er konflikttrappen et væsentligt værktøj til diagnose. Et værktøj til at give den enkelte øget bevidsthed og forståelse for hvad der sker i en konflikt. En del af foredraget har fokus på konflikthåndtering og -forløsning. Hvad kan man selv gøre, hvis man er involveret i eller tilskuer til en konflikt samt hvordan kan man arbejde…
Seminar med Birte Kjær Lørdag, d. 27. oktober, kl. 14-17.30 Når børn leger, løber rundt og opholder sig i naturlige omgivelser, virker bevægelser og indtryk stimulerende for deres krop og sanser. Alsidige bevægelsesmønstre bidrager til at integrere sanser og nervesystem på en harmonisk måde. Og integrationen danner grundlag for indlæring og adfærd, både i barndommen og senere i voksenlivet. Derimod kan der dannes et dårligt udgangspunkt for indlæring, hvis støttende omgivelser ikke giver børn lov til at bevæge sig tilstrækkeligt. Vanskeligheder med motorik, ukontrollerbare reaktionsmønstre og adfærd er ofte resultatet af en mangelfuld integration af sanserne.Ifølge antroposofien har mennesket tolv…
Foredrag af Dorte Nørlev Onsdag, d. 31. oktober, kl. 19.30-21.30 Antroposofisk psykoterapi arbejder med temaer som den traditionelle psykoterapi også arbejder med, bl.a. stress, depression, vrede, sorg, kunsten at sætte grænser, udfordringer i parforholdet og diverse angstformer: præstationsangst, social angst, angst for afvisning, angst for ikke at slå til - samt udvikling af mod, viljestyrke og selvaccept. Afhængig af klienten og problemet er en af metoderne biografiarbejde, hvor der arbejdes med de forskellige syvårs perioder og deres repetition.  Samtidig adskiller antroposofisk psykoterapi sig på væsentlige punkter. Den bygger på Rudolf Steiners indsigt i, hvordan forskellige følelser relaterer sig til forskellige…
Foredrag på norsk af Hans Kolstad Onsdag, d. 28. november, kl. 19.30-21.30 I 1896 utga Steiner sitt erkjennelsesteoretiske hovedverk Frihetens filosofi. Det ble utgitt på nytt i 1918. I anledning av 100-årsjubileet for gjenutgivelsen gis en presentasjon av Steiners filosofiske grunnsyn i boken, som han selv kaller en monistisk verdensanskuelse. De to sentrale spørsmålene er: Hvilken oppfatning av verden og mennesket innebærer Steiners monisme i Frihetens filosofi? Hvorledes tenker han seg forholdet mellom tenkning og iakttagelse, jeget og verden, erkjennelse og virkelighet, og erkjennelse og moral?
I annen del av foredraget konfronteres Steiners erkjennelsesteori med andre og senere filosofiske retninger,…

Besøg os på Facebook

facebook-frihedsforum

Hør mere fra os

* indicates required

Se tidligere nyhedsbreve.

Rudolf Steiner Citat

To truly know the world, look deeply within your own being;
to truly know yourself, take real interest in the world.

frihed2

Om Frihedsforum

Frihedsforum er et åbent netværk og samtaleforum, der belyser kultur- og samfundslivet udfra en spirituel impuls. Vi skaber møder mellem mennesker, der er optaget af indre og ydre udvikling.

frihedsforum-logo-medium