kulturhusindreby-logoDe fleste arrangementer holdes i
Kulturhus Indre By,
Charlotte Ammundsens Plads 3,
København K

FOREDRAG VED ERIK LEMCKE Onsdag den 24. maj, kl. 19:30-21:30 Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C Rudolf Steiner fik aldrig stillet spørgsmålet, om hvordan voksne mennesker udvikler sig og arbejder sammen i fællesskaber. Men i mange af sine foredrag har han givet impulser til disse områder. Impulserne er blevet samlet op af Bernard Lievegoed fra Holland, som har lagt grunden til et voksenpædagogisk arbejde, som senere har fået navnet Socialøkologi. I dag anvendes denne tilgang af en række udviklingskonsulenter over hele verden. Disse konsulenter - samlet i Association for Social Development (ASD) - arbejder med at skabe og udvikle rammerne for et…
FOREDRAG VED JAN ØBERG Onsdag, den 21. februar, kl. 19:30 - 21:30  Rusland bliver i stigende grad fremstillet som en trussel af henholdvis danske og europæiske politkere. Der bliver henvist til den fortsatte konflikt i Ukraine, overtagelsen af Krim og senest påvirkning af det amerikanske valg som belæg for Ruslands aggression og trang til at påvirke andre nationer. I foredraget vil Jan Øberg komme ind på hvorfor Rusland ikke i sig selv er en trussel. Det er derimod USA og NATO, når de nu er på vej ned. Han vil kort analysere den 2. Kolde Krig, som vi nu befinder os…
Kunne du tænke dig at være med til at opføre Rudolf Steiners tredje Mysteriedrama, Tærskelens Vogter? Onsdag, den 14. marts, kl. 19-21.30                  Nu har du muligheden for at komme dybere ind i sprogformning, eurytmi og de fire Mysteriedramaer af Rudolf Steiner. Vi er en gruppe på ca. 20 personer, der arbejder med det tredje Mysteriedrama, Tærskelens Vogter. Og vi arrangerer nu en introduktion for alle, som ønsker at vide mere om dramaet, og som måske også har lyst til at være med til at opføre det.Rudolf Steiner skrev i perioden 1910-13 de…
SEMINAR PÅ NORSK VED TROND SKAFTNESMO Lørdag den 9. december, kl. 10-14:30 Det åbenbare julemysterie bliver læst højt hver jul over hele verden. Det har været åbent annonceret i 2000 år… og det er fortsat lige uopdaget.Vi kender alle billedet af stalden med den hellige familie, de tre vise mænd på den ene side, hyrderne på den anden og stjernen over det hele. Men lægger vi evangeliernes fremstillinger til grund, er dette billede en umulig konstruktion. De to fødselsberetninger - hos Matthæus og Lukas - kan ikke sættes sammen til én. Allerede de to slægtstavler forhindrer det.Dødehavsrullerne viser, at der…
SEMINAR VED PAUL KLARSKOV Lørdag den 18. november, kl. 10-15 Evnen til at leve i sproget og dets indre kraft forfalder. Brugen af indforståede betydninger skaber adskillelse og sociale skel. Hvordan kan vi i dag arbejde med sprog, så det danner bro mellem mennesker? Hvordan kan vi give sjælelige stemninger konkret liv?Paul Klarskov har arbejdet som sprogformer og skuespiller i mange år. Han introducerer os til, hvordan vi kan bruge sprogformning i forbindelse med skuespil og fortælling. Vi øver os i at bringe sprog, kroppens udtryk og rummet i samspil. Vi bruger digte og eventyr, som vi omsætter til et…
FOREDRAG VED KLAUS RASTAFARI BARFOD Fredag, den 24. februar, kl. 19:30-21:30 Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C I årene 1910-1913 skrev og opførte Rudolf Steiner fire mysteriedramaer, der skildrer menneskets indre udviklingsvej til oversanselig erkendelse.I foredraget vil Klaus Barfod fortælle om disse dramaer, især det 2. drama, Sjælens Prøvelse, og de kræfter, der vågner i menneskesjælen. De udfordringer, som dramaets personer står overfor, er de samme, som vi alle står overfor i vor tid. Dramaet Sjælens Prøvelse bliver opført på Michael Skolen i Herlev, den 20., 21. og 22. april. Og i forbindelse med foredraget vil det være muligt at købe…
FOREDRAG VED KIRSTEN SKJERBÆK Onsdag den 27. september, kl. 19:30-21:30 Vores almindelige opfattelse er, at vi opbygger vores krop ud fra madens indholdsstoffer, og at vi trækker energien ud af den og bruger denne energi til vedligeholdelse af vores krops funktioner.Hvad nu, hvis det ikke forholder sig sådan? Tænk om vores krop bliver til ud fra luften, vi indånder og de sanseindtryk, vi har? At vi selv fortætter vores krop ud fra grundstoffer i luften og fra sjæleligt-åndelige kræfter, og at det vi især skal bruge maden til, er at overvinde den energi og de kræfter den indeholder for derigennem…
SEMINAR VED ANDERS HØIER Lørdag den 4. november, kl. 14-17 Rudolf Steiners åndsvidenskab er ikke blot en verdensanskuelse, et begrebssystem, men en erkendelsesvej, der gennem en belivet tænkning kan impulsere til moralske følelser og handlinger.De almindelige videnskabelige begreber er ikke brugbare her!Mange moderne mennesker oplever en stor udfordring og ofte en afmagtssituation i studiet af det spirituelle liv, af skæbneforhold og af menneskets hele væsen. I en sådan situation behøver tanken bevægelighed, og her kan Goethes erkendelsesmetode virke belivende og styrkende, ja, bruges i et nutidigt studie af åndsvidenskaben! Som den første moderne videnskabsmand formåede han at tage afgørende skridt…
SEMINAR PÅ NORSK VED WINFRIED WALTHER Lørdag den 16. september, kl. 10-15 Den, der følger Rudolf Steiners anvisninger i bogen, “Hvordan når man til erkendelse af de højere verdener”, arbejder på udviklingen af sit indre liv og på dannelsen af nye iagttagelsesorganer til at opleve højere verdener i fuld bevidsthed. Når man vil overskride tærskelen, anbefaler Steiner at man først skaber et åndeligt hjemsted, for at kunne orientere sig blandt de åndelige realiteter. Han har kaldt det “at bygge hytte”, men har ikke givet konkrete øvelser for det. I dette seminar vil Winfried Walther på baggrund af mange års meditative…
FOREDRAG OG SEMINAR VED WINFRIED WALTHER Lørdag den 25. marts, kl. 10-15 Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C Hvad er Akasha-kronikken? Det er Jordens egen erindring. Det er alt, som overhovedet er sket, og som så at sige er ´filmet´. Og den kan skues af den trænede clairvoyante. Hvordan kommer man i forbindelse med Akasha-kronikken? Og hvordan foregår åndsforskningen i dette felt? Vi vil kigge på muligheder og faldgruber angående disse spørgsmål.Efter foredraget vil der være en spisepause. Derefter vil vi lave øvelser og samtaler i små grupper om emnet og endelig vil der være plenum. Deltagerne kan enten kun høre…

Besøg os på Facebook

facebook-frihedsforum

Hør mere fra os

* indicates required

Se tidligere nyhedsbreve.

Rudolf Steiner Citat

To truly know the world, look deeply within your own being;
to truly know yourself, take real interest in the world.

frihed2

Om Frihedsforum

Frihedsforum er et åbent netværk og samtaleforum, der belyser kultur- og samfundslivet udfra en spirituel impuls. Vi skaber møder mellem mennesker, der er optaget af indre og ydre udvikling.

frihedsforum-logo-medium