kulturhusindreby-logoDe fleste arrangementer holdes i
Kulturhus Indre By,
Charlotte Ammundsens Plads 3,
København K

FOREDRAG VED ERIK LEMCKE Onsdag den 24. maj, kl. 19:30-21:30 Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C Rudolf Steiner fik aldrig stillet spørgsmålet, om hvordan voksne mennesker udvikler sig og arbejder sammen i fællesskaber. Men i mange af sine foredrag har han givet impulser til disse områder. Impulserne er blevet samlet op af Bernard Lievegoed fra Holland, som har lagt grunden til et voksenpædagogisk arbejde, som senere har fået navnet Socialøkologi. I dag anvendes denne tilgang af en række udviklingskonsulenter over hele verden. Disse konsulenter - samlet i Association for Social Development (ASD) - arbejder med at skabe og udvikle rammerne for et…
FOREDRAG VED KLAUS RASTAFARI BARFOD Fredag, den 24. februar, kl. 19:30-21:30 Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C I årene 1910-1913 skrev og opførte Rudolf Steiner fire mysteriedramaer, der skildrer menneskets indre udviklingsvej til oversanselig erkendelse.I foredraget vil Klaus Barfod fortælle om disse dramaer, især det 2. drama, Sjælens Prøvelse, og de kræfter, der vågner i menneskesjælen. De udfordringer, som dramaets personer står overfor, er de samme, som vi alle står overfor i vor tid. Dramaet Sjælens Prøvelse bliver opført på Michael Skolen i Herlev, den 20., 21. og 22. april. Og i forbindelse med foredraget vil det være muligt at købe…
SEMINAR PÅ NORSK VED WINFRIED WALTHER Lørdag den 16. september, kl. 10-15 Den, der følger Rudolf Steiners anvisninger i bogen, “Hvordan når man til erkendelse af de højere verdener”, arbejder på udviklingen af sit indre liv og på dannelsen af nye iagttagelsesorganer til at opleve højere verdener i fuld bevidsthed. Når man vil overskride tærskelen, anbefaler Steiner at man først skaber et åndeligt hjemsted, for at kunne orientere sig blandt de åndelige realiteter. Han har kaldt det “at bygge hytte”, men har ikke givet konkrete øvelser for det. I dette seminar vil Winfried Walther på baggrund af mange års meditative…
FOREDRAG OG SEMINAR VED WINFRIED WALTHER Lørdag den 25. marts, kl. 10-15 Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C Hvad er Akasha-kronikken? Det er Jordens egen erindring. Det er alt, som overhovedet er sket, og som så at sige er ´filmet´. Og den kan skues af den trænede clairvoyante. Hvordan kommer man i forbindelse med Akasha-kronikken? Og hvordan foregår åndsforskningen i dette felt? Vi vil kigge på muligheder og faldgruber angående disse spørgsmål.Efter foredraget vil der være en spisepause. Derefter vil vi lave øvelser og samtaler i små grupper om emnet og endelig vil der være plenum. Deltagerne kan enten kun høre…
BOTHMERGYMNASTIKKURSUS VED BIRTE KJÆR Lørdag, den 13. maj, kl. 10-14 Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C Kroppen er et instrument for frihed, der gør det muligt for harmonisk samspil mellem indre liv og ydre verden. Hvordan kan vi udvikle den bevidste brug af bevægelse, som gør dette til genstand for direkte erfaring? Den bevidste udnyttelse af rummet gør at mennesker kan tage fat i og ændre dårlige arbejdsstillinger, påvirker den samlede organisme så langt som ind i den psykologiske adfærd.Gennem forskellige øvelser vil Birte Kjær vise os, hvordan vi kan bruge Bothmergymnastikken til at arbejde terapeutisk med os selv. Birte Kjær…
BOTHMERGYMNASTIKKURSUS VED BIRTE KJÆR Lørdag den 26. november, kl. 10 - 14 OBS: Bemærk adresse! Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, Johannevej 20, 2920 Charlottenlund  I Bothmergymnastikken er grundholdningen det oprejste menneske. Bevægelserne udgår fra retning og mål. Der stræbes efter vågenhed overfor omgivelserne. Musklerne opfattes ikke kun som kraftorganer, men også som følsomme musikinstrumenter.Bothmergymnastikken bevæger menneskets fysiske legeme, og derigennem virker det ind på de øvrige væsensled. Gennem øvelserne vil man udvikle bevidsthed om rummets tre dimensioner. Man vil opleve rytmen mellem centrum og periferi. Og leg mellem tyngde og lethed forvandles til aktiv balance i rummet og i legemets egen rytmiske bevægelse. Birte Kjær…
FOREDRAG VED SØREN OLSEN Onsdag den 19. april, kl. 19:30-21:30 Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C  Kristendommen og de øvrige verdensreligioner har og har haft enorm betydning for udviklingen på Jorden. Men Kristus var ikke selv troende. Han var vidende på et niveau, som får nutidens videnskab til at fremstå begrænset. Der er viden, man kan måle og veje sig til, og der er tidløs visdom som i udsagnet: ”Du skal elske din næste som dig selv”. Hvordan forstår man dette og andre udsagn fra Kristus, så livet fremstår logisk og meningsfyldt? En meget dybere forståelse af os selv er nødvendig,…
SEMINAR VED JAN BRAHM Lørdag, den 28. januar, kl. 10-15:30  Kristensamfundet, Sankt Knudsvej 13, 1903 Frederiksberg C Seminaret vil belyse de syv efteratlantiske kulturepoker, deres opgaver og prøvelser, som disse angives af Rudolf Steiner samt i Johannes´ Åbenbaringen. I den sammenhæng vil også modstandsmagternes indgreb i kulturudviklingen blive belyst. Med dette afsæt vil vi se på den 6. efteratlantiske kulturepoke og stille spørgsmålene: Hvilke er de åndelige fordringer for at den kommende slaviske kultur kan udvikles? Hvilke vil være prøvelserne, som skal gennemgås for at den slaviske sjæl kan fødes? Hvordan vil den slaviske kultur se ud? Hvilke lærere viser…
FOREDRAG VED JOSEPHINE FOCK Onsdag den 14. september, kl. 19:30 - Foredraget vil vare ca. 45 minutter med efterfølgende spørgsmål.  Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K Alternativet ønsker en langt mere helhedsorienteret, samfundsmæssig værdiopgørelse, som sætter miljømæssige og sociale forhold i centrum af den politiske beslutningstagning. Derfor tænker Alternativet i tre bundlinjer, hvor fremgang på den økonomiske bundlinje ikke er et mål i sig selv, men bliver et middel til at opnå forbedringer på den grønne og den sociale bundlinje. Den fremherskende neoliberale tænkning er baseret på nogle forsimplede antagelser, f.eks. om menneskets følelsesliv og etiske bevæggrunde, hvilket konkret fører…
FOREDRAG VED WINFRIED WALTHER Lørdag den 15. oktober, kl. 10-15:30 - Arrangementet består af to foredrag og en workshop med øvelser. Der indlægges en lang frokostpause mellem foredragene og workshoppen.OBS: Bemærk adresse! Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C  I oldtidens Danmark drog en vogn ud ved forårsjævndøgn ført af frugtbarhedsgudinden Nerthus. Mand og kvinde fandt sammen, og den dreng, som blev født tættest på vintersolhverv, blev høvding.De nordiske mysterietraditioner er så godt som glemte i dag, og sporerne efter dem næsten udviskede.I sit foredrag vil Winfried Walther ved nøgtern undersøgelse af historiske kendsgerninger og ved hjælp af egen oversanselig skuen prøve at afdække…

Besøg os på Facebook

facebook-frihedsforum

Hør mere fra os

* indicates required

Se tidligere nyhedsbreve.

Rudolf Steiner Citat

To truly know the world, look deeply within your own being;
to truly know yourself, take real interest in the world.

frihed2

Om Frihedsforum

Frihedsforum er et åbent netværk og samtaleforum, der belyser kultur- og samfundslivet udfra en spirituel impuls. Vi skaber møder mellem mennesker, der er optaget af indre og ydre udvikling.

frihedsforum-logo-medium