kulturhusindreby-logoDe fleste arrangementer holdes i
Kulturhus Indre By,
Charlotte Ammundsens Plads 3,
København K

Den pædagogiske udfordring med ADHD: Alle Drenge Har Det?

Foredrag af Annette Ikast og Tomas Johansen om den pædagogiske udfordring med ADHD.

Onsdag den 23. oktober, kl. 19.30. Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads, Kbh. K.

I dag har mange børn vanskeligt ved at sidde stille og modtage undervisning i skolen. Vi hører om uro i klasserne, koncentrations-vanskeligheder, adfærdsforstyrrelser. Om uopdragne børn, der ikke er undervisningsparate, når de møder i skole, og om stressede lærere og elever. Kan ADHD efterhånden blot oversættes med: Alle Drenge Har Det?

Forældre, lærere og pædagoger ved, at der er behov for at ændre noget, men hvad? Hvordan støtter og rummer vi udfordrede og udfordrende børn, og lader dem udfolde de kvaliteter, de rummer? Hvad kan vi gøre for at støtte disse børns lærings- og udviklingsproces? Er der brug for mere nærvær i den pædagogiske praksis – og hvad vil det egentlig sige?

Aftenen vil byde på et oplæg af specialpædagog Anette Ikast ud fra egne erfaringer med udfordrende børn med og uden diagnoser. Tomas Johansen vil give et kort indblik i børns almene sanseudvikling og forklare hvordan børn med ADHD adskiller herfra.

Annette Ikast er uddannet specialpædagog med mange års praksis i Steinerbørnehaver og -skoler.

Tomas Johansen er praktiserende læge i almen medicin og tidligere forstander for Marjatta Skolehjem.

Deltagergebyr: 80 kr. (Pensionister, arbejdsløse og studerende 60 kr.)

Besøg os på Facebook

facebook-frihedsforum

Hør mere fra os

* indicates required

Se tidligere nyhedsbreve.

Rudolf Steiner Citat

To truly know the world, look deeply within your own being;
to truly know yourself, take real interest in the world.

frihed2

Om Frihedsforum

Frihedsforum er et åbent netværk og samtaleforum, der belyser kultur- og samfundslivet udfra en spirituel impuls. Vi skaber møder mellem mennesker, der er optaget af indre og ydre udvikling.

frihedsforum-logo-medium