kulturhusindreby-logoDe fleste arrangementer holdes i
Kulturhus Indre By,
Charlotte Ammundsens Plads 3,
København K

Alternativet tænker i tre bundlinjer frem for én

Josephine FockFOREDRAG VED JOSEPHINE FOCK 

Onsdag den 14. september, kl. 19:30 - Foredraget vil vare ca. 45 minutter med efterfølgende spørgsmål.  

Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K 


Alternativet ønsker en langt mere helhedsorienteret, samfundsmæssig værdiopgørelse, som sætter miljømæssige og sociale forhold i centrum af den politiske beslutningstagning. Derfor tænker Alternativet i tre bundlinjer, hvor fremgang på den økonomiske bundlinje ikke er et mål i sig selv, men bliver et middel til at opnå forbedringer på den grønne og den sociale bundlinje. Den fremherskende neoliberale tænkning er baseret på nogle forsimplede antagelser, f.eks. om menneskets følelsesliv og etiske bevæggrunde, hvilket konkret fører til forfejlede politiske reformer f.eks. inden for arbejdsmarkedet og dagpengesystemet. Dertil kommer, at økonomisk vækst af de fleste beslutningstagere sidestilles med samfundsmæssig fremgang på trods af, at væksten ikke gør os lykkeligere og dækker over omfattende miljømæssige bieffekter, som udhuler grundlaget for fremtidige generationers trivsel. I dette foredrag vil Josephine Fock trække de store linjer op for Alternativets økonomiske tænkning og komme med konkrete politikeksempler, som giver fremgang på alle tre bundlinjer, som f.eks. 30-timers arbejdsuge, basisydelse uden modkrav og grøn afgiftsreform.

Josephine Fock er finansordfører for Alternativet.

Besøg os på Facebook

facebook-frihedsforum

Hør mere fra os

* indicates required

Se tidligere nyhedsbreve.

Rudolf Steiner Citat

To truly know the world, look deeply within your own being;
to truly know yourself, take real interest in the world.

frihed2

Om Frihedsforum

Frihedsforum er et åbent netværk og samtaleforum, der belyser kultur- og samfundslivet udfra en spirituel impuls. Vi skaber møder mellem mennesker, der er optaget af indre og ydre udvikling.

frihedsforum-logo-medium