kulturhusindreby-logoDe fleste arrangementer holdes i
Kulturhus Indre By,
Charlotte Ammundsens Plads 3,
København K

Vor tids møde med åndsvidenskaben - hvordan bliver mødet væsensagtigt og eksistentielt?

Anders HøjerSEMINAR VED ANDERS HØIER

Lørdag den 4. november, kl. 14-17

Rudolf Steiners åndsvidenskab er ikke blot en verdensanskuelse, et begrebssystem, men en erkendelsesvej, der gennem en belivet tænkning kan impulsere til moralske følelser og handlinger.
De almindelige videnskabelige begreber er ikke brugbare her!
Mange moderne mennesker oplever en stor udfordring og ofte en afmagtssituation i studiet af det spirituelle liv, af skæbneforhold og af menneskets hele væsen. I en sådan situation behøver tanken bevægelighed, og her kan Goethes erkendelsesmetode virke belivende og styrkende, ja, bruges i et nutidigt studie af åndsvidenskaben! Som den første moderne videnskabsmand formåede han at tage afgørende skridt bl.a. i sin naturbetragtning. Hans helhedsbetragtning og store åbenhed er i dag en enestående mulighed til at kunne forbinde sig med det væsensagtige, ja, vokse ind i et åndeligt indhold! Goetheanismen kan derfor ses som en fremtidsimpuls – en vej til nutidens åndsvidenskab.

Anders Høier (f. 1947) har i mange år arbejdet på Steinerskoler i bl.a. naturfag og kunsthistorie. Aktiv i læreruddannelsen i Danmark og udlandet. Foredrags- og kursusvirksomhed.

Seminaret afholdes på Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C

Entre: 250 kr. (150 kr. for arbejdsløse, pensionister og studerende).
Betal kontant eller med Mobilepay ved indgangen. Tilmeling er ikke nødvendig.

Besøg os på Facebook

facebook-frihedsforum

Hør mere fra os

* indicates required

Se tidligere nyhedsbreve.

Rudolf Steiner Citat

To truly know the world, look deeply within your own being;
to truly know yourself, take real interest in the world.

frihed2

Om Frihedsforum

Frihedsforum er et åbent netværk og samtaleforum, der belyser kultur- og samfundslivet udfra en spirituel impuls. Vi skaber møder mellem mennesker, der er optaget af indre og ydre udvikling.

frihedsforum-logo-medium