kulturhusindreby-logoDe fleste arrangementer holdes i
Kulturhus Indre By,
Charlotte Ammundsens Plads 3,
København K

Frihetens filosofi og moderne erkjennelsesteori

Hans Kolstad (skåret til)Foredrag på norsk af Hans Kolstad

Onsdag, d. 28. november, kl. 19.30-21.30

I 1896 utga Steiner sitt erkjennelsesteoretiske hovedverk Frihetens filosofi. Det ble utgitt på nytt i 1918. I anledning av 100-årsjubileet for gjenutgivelsen gis en presentasjon av Steiners filosofiske grunnsyn i boken, som han selv kaller en monistisk verdensanskuelse. De to sentrale spørsmålene er: Hvilken oppfatning av verden og mennesket innebærer Steiners monisme i Frihetens filosofi? Hvorledes tenker han seg forholdet mellom tenkning og iakttagelse, jeget og verden, erkjennelse og virkelighet, og erkjennelse og moral?

I annen del av foredraget konfronteres Steiners erkjennelsesteori med andre og senere filosofiske retninger, spesielt Bergsons intuisjonisme, Husserls fenomenologi og Heideggers hermeneutikk. Hvorledes forholder disse seg til de samme spørsmålene som Steiner drøfter i Frihetens filosofi?
Til slutt er spørsmålet: Hvorledes innebærer Steiners erkjennelsesteori en nytenkning av filosofien som overskrider senere teorier på erkjennelsens og moralens område og derfor stadig gjør Frihetens filosofi aktuell idag?

Hans Kolstad (født 1952, dr. philos.) er norsk filosof. Han er utdannet i Frankrike og Norge og har vært tilknyttet flere europeiske universiteter. Han har utgitt mer enn 25 bøker.

Entré 100 kr. (80 kr. for arbejdsløse, pensionister og studerende). Tilmelding er ikke nødvendig. Det er muligt at betale kontant eller med mobile pay ved indgangen. 

Foredraget finder sted på Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C

Besøg os på Facebook

facebook-frihedsforum

Hør mere fra os

* indicates required

Se tidligere nyhedsbreve.

Rudolf Steiner Citat

To truly know the world, look deeply within your own being;
to truly know yourself, take real interest in the world.

frihed2

Om Frihedsforum

Frihedsforum er et åbent netværk og samtaleforum, der belyser kultur- og samfundslivet udfra en spirituel impuls. Vi skaber møder mellem mennesker, der er optaget af indre og ydre udvikling.

frihedsforum-logo-medium