kulturhusindreby-logoDe fleste arrangementer holdes i
Kulturhus Indre By,
Charlotte Ammundsens Plads 3,
København K

FOREDRAG VED WINFRIED WALTHER Lørdag den 15. oktober, kl. 10-15:30 - Arrangementet består af to foredrag og en workshop med øvelser. Der indlægges en lang frokostpause mellem foredragene og workshoppen.OBS: Bemærk adresse! Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C  I oldtidens Danmark drog en vogn ud ved forårsjævndøgn ført af frugtbarhedsgudinden Nerthus. Mand og kvinde fandt sammen, og den dreng, som blev født tættest på vintersolhverv, blev høvding.De nordiske mysterietraditioner er så godt som glemte i dag, og sporerne efter dem næsten udviskede.I sit foredrag vil Winfried Walther ved nøgtern undersøgelse af historiske kendsgerninger og ved hjælp af egen oversanselig skuen prøve at afdække…
FOREDRAG VED FINN NØRLEV Onsdag den 5. oktober, kl. 19:30 OBS: Bemærk adresse! Tinkuy, Skyttegade 3, 2200 København NFor den åndsvidenskabelige erkendelse består mennesket af krop, sjæl og ånd. Denne erkendelse åbner op for et helt andet syn på sundhed og sygdom end det, man finder i den almindelige medicin, der bygger på et naturvidenskabeligt grundlag. Mennesket har syv hovedorganer, der modsvarer syv metaller og syv grundlæggende følelser. Kroppen og sjælen er i en kontinuerlig vekselvirkning. Organerne virker ind på følelseslivet og omvendt. Organerne er med til at udvikle og dominere mennesket på forskellige tidspunkter i livet. Og de skiftes til at…
 BOTHMERGYMNASTIK VED BIRTE KJÆR Lørdag den 28. Maj, kl. 10-14OBS: Bemærk ændret adresse! Tinkuy, Skyttegade 3, 2200 Kbh.N. På kurset vil vi prøve at udvide vores forståelse af menneskets fire væsensled sammen med kvaliteterne i de tilsvarende elementer. Vi vil arbejde med Bothmergymnastikken som grundlag for en større tilgang til, hvordan vi i det daglige, gennem bevægelsen, kan komme til en større harmoni mellem væsensleddene. Birte Kjær er uddannet bothmergymnast og har undervist i bothmergymnastik i mange år. Kr. 200/150/100, fuldtidsarbejdende/øvrige/ Tinkuymedlemmer   Ved arrangementet kan vi tilbyde økologisk/biodynamisk vegetarisk suppe og brød for 50 kr. til frokost. Bestilling kan…
FOREDRAG AF JENS-OTTO ANDERSEN Onsdag 28. september, Kl. 19.30 Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K  Vi kender alle deklarationer med næringsstoffer bag på fødevarerne - med indhold af vitaminer, proteiner, mineraler osv. Næringsstofferne er vigtige, og vores krop har brug for dem. Men det er kun den halve sandhed. Nyere forskning viser, at fødevarerne er mere end indholdsstofferne. Vitaliteten er også afgørende. Fødevarer kan være mere eller mindre vitale. Og når vi spiser, påvirker fødevarernes vitalitet direkte vores egen sundhed og modstandsdygtighed.  Jens-Otto Andersen vil tage os på en guidet rejse til et nyt syn på fødevarer og ernæring.…
SEMINAR MED JAN BRAHM Lørdag den 16. april, kl. 10-16OBS: Bemærk ændret adresse! Tinkuy, Skyttegade 3, 2200 Kbh.N. Hieronymus Bosch’ (1450-1516) malerier er imaginative fremstillinger af reale spirituelle kendsgerninger. Lever man meditativt med Bosch’ værk kan det danne en art sjæleøje igennem hvilket man kan lære at anskue menneskeheden og verden spirituelt.  Bosch fremstillede de kræfter som kom ind i mennesket ved syndefaldet, de såkaldte dobbeltgængere, samt den kosmiske baggrund for dette menneskehedens fald. Samtidig sætter Bosch konkrete anvisninger for en kristen-rosenkreuzerisk skoling frem.  Her anføres nogle få temaer fra Bosch’ værk: De fire dobbeltgængere i menneskets underbevidsthed  Vejen over tærsklen…
TO FOREDRAG MED SAMTALER VED WINFRIED WALTHER Lørdag den 12. Marts, kl. 10-15OBS: Bemærk ændret adresse! Tinkuy, Skyttegade 3, 2200 Kbh.N. Winfried Walther forbinder en nøgtern analyse af samfundstendenser med et klarsyn, han har erhvervet igennem en antroposofisk skolingsvej. Han har forudsagt Berlinmurens fald, og han har i et foredrag i "Frihedsforum" forudsagt, at en højreradikal terrorist ville slå til i Norge. Han skildrede Breiviks verdensanskuelse nøjagtigt 100 dage før, verden vidste noget om ham. Vi kan forvente os, at Walther også denne gang vil afsløre noget om fremtiden.
Samtiden er uoverskuelig og fremtiden er ukendt. Hvad er forbigående modeluner, og hvad…
Foredrag af Velusia Van Horssen (NB! På engelsk) Onsdag 18./11. Kl. 19.30Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K.   Arbejdet med din Essens er en forfinet nutidig tilgang til spiritualitet. Det er en tilgang, som kombinerer moderne psykologi med spirituel viden. Den væver nøgleindsigter fra den psykologiske verden sammen med Buddhistisk visdom og Sufisme, og skaber derved et omfattende kort. Vi bruger dette kort, ikke til at konvertere folk til en bestemt måde at tænke eller handle på, men snarere til at skabe en støttende ramme for den personlige rejse tilbage til det essentielle selv. At være tilstede i…
Foredrag af steinerlærer Birger Bengtsson Onsdag d. 4/11, kl. 19.30 Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K. I dag har unge mennesker den opgave at finde en meningsfyldt identitet i et komplekst højteknologisk samfund, fuld af brudte og gendannede familie-, uddannelses- og arbejdsmønstre. På samfundsplanet skal det unge menneske navigere imellem stat og marked og finde en indsigtsfuld demokratisk balance. På det personlige plan banker verdenen på med sine muligheder og udfordringer. Entre: 80 kr. ( 60 kr. for arbejdsløse, pensionister og studerende)
FOREDRAG MED SAMTALE VED SØREN SKOGSTAD NIELSEN Onsdag den 3. februar, kl. 19.30 dit Kbh., Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K Ubetinget basisindkomst kan give et stort løft af alle borgeres muligheder i samfundet. Forestil dig at du fik f.eks. 10.000 kr hver måned uden nogle modkrav! Forestil dig også at dine forældre havde fået det, fra du blev født til nu!
Jeg vil præsentere ideen bag Ubetinget Basisindkomst. Dernæst vil vi sammen danne os et overblik over, hvad Ubetinget Basisindkomst ville betyde for borgerne f.eks. dig selv og de øvrige 'aktører' i samfundet.
Det fører frem til en fælles udveksling…
En esoterisk afdækning af Winfried Walther Fredag den 9. september, kl 19.30 World Trade Centers kollaps og angrebet på Pentagon var i sig selv en menneskelig katastrofe. Nu ti år efter er det klart, at næppe nogen enkeltbegivenhed kan måle sig med den i omfang og betydning. Katastrofen har trukket blodige spor i form af 2 krige og utallige angreb på retssikkerheden. Den har udløst en nedadgående udviklingsspiral til skade for hele menneskeheden. Mistænksomhed, propaganda og statslig overvågning har grebet om sig, og magtfulde kredse ønsker at tvinge det frie individ til lydighed. Hændelserne for 10 år siden er fortsat…

Besøg os på Facebook

facebook-frihedsforum

Hør mere fra os

* indicates required

Se tidligere nyhedsbreve.

Rudolf Steiner Citat

To truly know the world, look deeply within your own being;
to truly know yourself, take real interest in the world.

frihed2

Om Frihedsforum

Frihedsforum er et åbent netværk og samtaleforum, der belyser kultur- og samfundslivet udfra en spirituel impuls. Vi skaber møder mellem mennesker, der er optaget af indre og ydre udvikling.

frihedsforum-logo-medium