Mysterievisdommen i tidens strøm - en fordybelse i guldhornenes billeder. Med Anders Høier. Fredag & lørdag den 7. novenber, kl. 19.30-21.30 og den 8. november, kl. 10.00 - 15.00 på Vidarskolen. Bemærk adresse: Brogaardsvej 61, 2820 Gentofte. Mysterievisdommen er gennem tiderne givet os på mange måder og ofte i billedform! Åndelige oplevelser fremstår i billeder, der kan hjælpe os til egne oplevelser og erfaringer!I Danmark har vi to eksempler på sådanne billeddramaer, som, når de læses samtidig, udgør en enestående skat: Guldhornene! De to horn blev stjålet og smeltet om, men heldigvis har vi flere tegninger og kopier. Ved at sammenstille…
Bob Moore – et usædvanligt menneske Foredrag af Annette Ikast. Onsdag den 19. november, kl. 19.30 i Indre By Kulturhus. Bob Moore var en irsk healer og elektroingeniør, bosiddende i Danmark fra 1974 til sin død i 2008. Bob Moore har med sin indsigt i det menneskelige energisystem og sin integritet, ydmyghed og usædvanlige rummelighed, haft stor betydning for mange mennesker. Hans virke var baseret på grundige studier af mange tekster fra bl.a. forskellige religiøse traditioner samt på hans egne klarsynede iagttagelser af auraens forskellige dimensioner i og omkring mennesker. Men hvad gjorde denne mand til noget helt særligt? Som…
FOREDRAGET ER AFLYST   Naturkræfter og bevidsthedskræfter Onsdag den 22. oktober, kl. 19.30 i Kulturhus Indre By. Foredrag af Klaus Barfod. Hvordan spiller tænkningen sammen med naturkræfterne? Den menneskelige erkendelse, baseret på iagttagelser og tænkning, formår i første omgang ikke at føre os frem til naturfænomenernes indre væsen, og vi står derfor rådvilde og usikre over for tidens store spørgsmål om miljøet, klimaet og energiforholdene. Åndsvidenskaben angiver veje til at bygge bro mellem vores bevidsthed og naturens kræfter. Igennem foredraget og den efterfølgende samtale vil vi forsøge at arbejde os frem til et harmoniserende forhold imellem vores tanker og naturens…
Grundtvigs & Steiners skoleimpulser i dag – hvorfor har nutidens børn brug for friskoler? Oplæg og paneldiskussion med Uffe Jonas, Laust Riis-Søndergård og Mourits Dahl-Hansen Onsdag den 24. september, kl. 19.30 i Kulturhus Indre By.  Folkeskolen er kommet under pres for at ”producere konkurrencedygtige unge” i stedet for blot at udvikle børnenes livsduelighed. Derfor er det måske vigtigt at genopfinde den frihedsimpuls, som friskolerne udsprang af. Men findes der en åndelig dimension i friskolerne i dag, og hvordan bliver denne impuls i så fald levende for nutidens børn og unge? Frihedsforum ønsker at give grobund for en samtale mellem friskoler inspireret…
Emil Nolde - En kunstoplevelse på Louisiana med Ove Frankel som guide. Søndag den 12. oktober Kl 13-18 på Louisiana Kunstmuseum. Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk. Mødested ved indgangen til museet. Louisiana kunstmuseum viser i perioden 4. juli til 19. oktober en omfattende udstilling af den dansk-tyske kunstner Emil Nolde. Nolde er især kendt for sine farverige blomster-akvareller, stærke religiøse motiver og eksotiske værker inspireret fra rejser i Sydhavet. Hans billeder udstråler en urkraft af lys og intensitet. Ove Frankel vil introducere os til kunstneren, og vi vil fordybe os i udvalgte værker. Undervejs spiser vi medbragt mad eller provianterer i…
Foredrag med billedshow af Winfried Walther. Fredag 12. september, kl. 18.30 - ca. 22.Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 KBH. K. Korncirkler er bedst dokumenteret fra England, men de optræder hvert år i mange lande og i stadigt mere kunstfærdige former. De udviser ofte en enestående geometrisk kompleksitet, harmoni og skønhed. Nogle cirkler måler over 250 m i diameter og er beviseligt opstået i løbet af få timer. De er næppe frembragt af mennesker, men hvem eller hvad kan tænkes at stå bag?Walther vil give en nøjagtig beskrivelse af disse underværker på markerne og vil referere til naturvidenskabelige…
Frihedsforum inviterer til en kunstoplevelse på Louisiana: "Hilma af Klint og Joseph Beuys" Med Ove Frankel som guide. Søndag den 8. juni kl 13-18 og onsdag den 11. juni, kl. 17-22. Bemærk: Da arrangementet den 8. juni allerede nu er overtegnet kan der kun ske tilmeldinger til den 11. juni. (Samme arrangement) Mødested ved indgangen til museet på Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk To exceptionelle udstillinger kan lige nu ses på Louisiana kunstmuseum i Humlebæk: Joseph Beuys´ tegninger og Hilma af Klint´s lysende malerier. Man kan dårligt tænke sig mere forskellige kunstnere end Beuys og Hilma, men én ting forener…
Meditationskursus ved Anders Høier Lørdag den 26. april, Kl. 13-18. Bemærk adresse: Vidarskolen. Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte Bemærk: Det er nødvendigt at tilmelde sig i forvejen på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Skoling og meditation kan være en dybtgående form for selvopdragelse og selverkendelse, der kan give os nye muligheder!Skolingsvejen skal lægges individuelt tilrette, så den passer til den enkelte.Hvordan undgår vi ”tankestøj” og associationstænkning, og hvordan kommer vi bedst ind i arbejdet med fordybelse?Vi vil arbejde med:Forøvelser. Meditationsteknik. Opbygning af selve meditationen. Afslutning. Enkelt- og gruppemeditation. Ord- og billedmeditation. Virkninger af meditationen. Arbejdet med lotusblomsterne (chakraerne). Der vil være mulighed for at købe…
Meditation og den nye sociale kreativitet- De to søjler for spirituel aktivitet Foredrag og workshop med Dr. Yeshayahu Ben-Aharon, den 4.-6. April 2014 Inkarnationen af mennesket gennem meditation og det kreative engagement i den moderne, sociale dagligdag Meditation som en spirituel aktivitet leder sjælen til at opleve dens evige spirituelle udspring, så hele mennesket kan inkarnere sig kropsligt i den fysiske verden. Det har Rudolf Steiner beskrevet i hans grundlæggende bøger. For at vi også kan blive aktive og kreative midt i vores moderne dagligdag, introducerede Steiner desuden hvad han kaldte ”den nye michaeliske yoga” som en spirituel aktivitet, der…
Foredrag af Karen Nørby. Onsdag 12. marts, Kl 19.30 i Kulturhus Indre By. Charlotte Amundsens Plads, KBH. K. I løbet af de sidste 20 år er antallet af børn med adfærdsforstyrrelser såsom ADHD, Aspergers Syndrom og autisme eksploderet. Som standard behandles ADHD medicinsk, men er det den rigtige løsning? Dette møde vil belyse kostens betydning. I vores rige del af verden er det tankevækkende, hvor mange børn der spiser en kost fattig på vigtige næringsstoffer. Hvidt brød, kiks, kage, slik, sodavand og saft er daglig kost for mange danske børn. Denne cocktail af farvestoffer, højt indtag af sukker og dårlige,…
Page 3 of 5