kulturhusindreby-logoDe fleste arrangementer holdes i
Kulturhus Indre By,
Charlotte Ammundsens Plads 3,
København K

FOREDRAG VED ERIK LEMCKE Onsdag den 24. maj, kl. 19:30-21:30 Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C Rudolf Steiner fik aldrig stillet spørgsmålet, om hvordan voksne mennesker udvikler sig og arbejder sammen i fællesskaber. Men i mange af sine foredrag har han givet impulser til disse områder. Impulserne er blevet samlet op af Bernard Lievegoed fra Holland, som har lagt grunden til et voksenpædagogisk arbejde, som senere har fået navnet Socialøkologi. I dag anvendes denne tilgang af en række udviklingskonsulenter over hele verden. Disse konsulenter - samlet i Association for Social Development (ASD) - arbejder med at skabe og udvikle rammerne for et…
FOREDRAG VED JAN ØBERG Onsdag, den 21. februar, kl. 19:30 - 21:30  Rusland bliver i stigende grad fremstillet som en trussel af henholdvis danske og europæiske politkere. Der bliver henvist til den fortsatte konflikt i Ukraine, overtagelsen af Krim og senest påvirkning af det amerikanske valg som belæg for Ruslands aggression og trang til at påvirke andre nationer. I foredraget vil Jan Øberg komme ind på hvorfor Rusland ikke i sig selv er en trussel. Det er derimod USA og NATO, når de nu er på vej ned. Han vil kort analysere den 2. Kolde Krig, som vi nu befinder os…
FOREDRAG VED JAN THIESEN Onsdag, den 30. maj, kl. 19:30-21:30                    En erkendelse af europæiske folkeånders virksomhed – i sammenhæng med tidsånden - kan muliggøre en øget forståelse af forholdet til de mange flygtninge og migranter, der kommer hertil fra kulturernes arnesteder.Mange af flygtningene har levet i kulturer, der er karakteriserede ved at fastholde elementer fra tidligere teokratisk styrede samfund, hvilket vanskeliggør mødet med en vestlig kultur, som i stadig højere grad ønsker frigørelse fra religiøse bindinger. Men det globale ”kapløb” om at ankomme til vor tids egentlige opgaver, gælder for flertallet af jordens…
SEMINAR MED BIRTE KJÆR Lørdag, den 21. april, kl. 14 - 17:30   Embodiment er en neurofysiologisk terapi, som virker på sanseforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder og adfærdsforstyrrelser. Mange af disse forstyrrelser kan føres tilbage til tidlig motorisk fejludvikling. Under normal udvikling vil reflekser understøtte den motoriske udvikling, integrere sanserne og føre til individuel motorik. Men rester af tidlige reflekser kan efter barndommen have en negativ virkning og skabe forstyrrelser. Terapien handler om at stimulere krop og hjerne for at fremme sunde bevægelser uden påvirkning af disse reflekser. Symptomerne vil da forbedres og i bedste fald forsvinde. Med dette seminar vil Birte Kjær introducere…
Foredrag på norsk af Hans Kolstad Onsdag, d. 28. november, kl. 19.30-21.30 I 1896 utga Steiner sitt erkjennelsesteoretiske hovedverk Frihetens filosofi. Det ble utgitt på nytt i 1918. I anledning av 100-årsjubileet for gjenutgivelsen gis en presentasjon av Steiners filosofiske grunnsyn i boken, som han selv kaller en monistisk verdensanskuelse. De to sentrale spørsmålene er: Hvilken oppfatning av verden og mennesket innebærer Steiners monisme i Frihetens filosofi? Hvorledes tenker han seg forholdet mellom tenkning og iakttagelse, jeget og verden, erkjennelse og virkelighet, og erkjennelse og moral?
I annen del av foredraget konfronteres Steiners erkjennelsesteori med andre og senere filosofiske retninger,…
Foredrag af Dorte Nørlev Onsdag, d. 31. oktober, kl. 19.30-21.30 Antroposofisk psykoterapi arbejder med temaer som den traditionelle psykoterapi også arbejder med, bl.a. stress, depression, vrede, sorg, kunsten at sætte grænser, udfordringer i parforholdet og diverse angstformer: præstationsangst, social angst, angst for afvisning, angst for ikke at slå til - samt udvikling af mod, viljestyrke og selvaccept. Afhængig af klienten og problemet er en af metoderne biografiarbejde, hvor der arbejdes med de forskellige syvårs perioder og deres repetition.  Samtidig adskiller antroposofisk psykoterapi sig på væsentlige punkter. Den bygger på Rudolf Steiners indsigt i, hvordan forskellige følelser relaterer sig til forskellige…
Foredrag af Erik Lemcke Onsdag, d. 3. oktober, kl. 19.30-21.30 Den østrigske konfliktforsker Friedrich Glasl har udviklet en række værktøjer til konflikthåndtering i sociale fællesskaber og organisationer med udgangspunkt i antroposofien. I en konflikt kan det være utroligt svært at forstå den sociale dynamik. Hertil er konflikttrappen et væsentligt værktøj til diagnose. Et værktøj til at give den enkelte øget bevidsthed og forståelse for hvad der sker i en konflikt. En del af foredraget har fokus på konflikthåndtering og -forløsning. Hvad kan man selv gøre, hvis man er involveret i eller tilskuer til en konflikt samt hvordan kan man arbejde…
Kunne du tænke dig at være med til at opføre Rudolf Steiners tredje Mysteriedrama, Tærskelens Vogter? Onsdag, den 14. marts, kl. 19-21.30                  Nu har du muligheden for at komme dybere ind i sprogformning, eurytmi og de fire Mysteriedramaer af Rudolf Steiner. Vi er en gruppe på ca. 20 personer, der arbejder med det tredje Mysteriedrama, Tærskelens Vogter. Og vi arrangerer nu en introduktion for alle, som ønsker at vide mere om dramaet, og som måske også har lyst til at være med til at opføre det.Rudolf Steiner skrev i perioden 1910-13 de…
FOREDRAG VED UFFE JONAS Onsdag, den 4. april, 19:30-21:30                 Krist stod op af dødei påske-morgenrøde!Thi synger lydt og sjælegladhans menighed i allen stad:Ære være Gud i det høje! Opstandelsesbegivenheden er det centrale omdrejningspunkt for den kristne tro. Det er beretningen om lysets ultimative sejr over materien. Opstandelsen er den evige solare proces - i naturen og i menneskelegemet - hvorved materien gradvist gennemlyses og helliggøres. Einstein har vist os, hvordan lys, energi og materie står i indbyrdes vekselvirkning i henhold til formlen E=mc2. Dermed satte han en åndelig lovmæssighed på fysisk formel. Vi skal høre, hvordan opstandelsen ytrer…
FOREDRAG VED DORTHE NØRLEV Onsdag den 7. marts, kl. 19:30-21:30  Mennesket har siden tidernes morgen været inddelt i to mennesketyper: Neurasteniker og hysteriker.  Fra det lille barn og op i voksenlivet kan man se forskel på adfærd og reaktioner hos de to typer. Hysterikere lever mere i det himmelske og vil trække den himmelske moral ned på jorden, og neurastenikere vil almindeligvis have evner til at forædle materien og derved være skabende. Nogle hysterikere kan opsætte dramatiske scener omkring sig i deres begær efter at bringe deres ønsker og ideer til virkelighed – og det gælder uanset om de er voksne…

Besøg os på Facebook

facebook-frihedsforum

Hør mere fra os

* indicates required

Se tidligere nyhedsbreve.

Rudolf Steiner Citat

To truly know the world, look deeply within your own being;
to truly know yourself, take real interest in the world.

frihed2

Om Frihedsforum

Frihedsforum er et åbent netværk og samtaleforum, der belyser kultur- og samfundslivet udfra en spirituel impuls. Vi skaber møder mellem mennesker, der er optaget af indre og ydre udvikling.

frihedsforum-logo-medium