Værdigrundlag for Frihedsforum

 

Frihedsforum skaber møder mellem mennesker
der er optaget af indre og ydre udvikling


Kort om Frihedsforum

Frihedsforum er et åbent netværk og samtaleforum, der belyser kultur- og samfundslivet ud fra en spirituel impuls. Vi er uafhængige af andre organisationer og foreninger. Initiativkredsen er inspireret af Rudolf Steiners tænkning og er som følge deraf åben for andre impulser. Vi forsøger at integrere og skabe netværk mellem aktuelle strømninger, at stile mod at skabe et kulturelt brændpunkt til forståelse af verden på et spirituelt grundlag.

Vi er optaget af at forstå og udbrede frihedsbegrebet som en udviklingsmulighed for mennesket. Vi ønsker at forstå historien som en udviklingsvej frem mod et menneske, der sætter sig selv og sine egne mål i samklang med verden. Dette forudsætter igen en dynamisk forståelse af samspillet mellem menneske, natur og samfund.

Frihedsforum er et samtidsforum: Vi ser spiritualitet som et grundlag, hvorfra der kan skabes forståelse og praktisk forvandling af vores samtids problemer. Arbejdet med åndsvidenskab, kunstneriske aktiviteter og meditation anskuer vi som midler til at støtte en selvudvikling, der danner den enkelte til at kunne stille sig kreativt ind i disse udfordringer sammen med andre.

 

Intentioner

• Vi vil skabe rum for møder mellem mennesker, der kan føre til nye netværk og samarbejdsrelationer – også uden for frihedsforums regi.
• Vi vil skabe et kvalificeret samtalerum omkring samfundsmæssig og spirituel udvikling, som normalt ikke kommer til orde i den brede offentlighed.
• Vi vil invitere mennesker:
          o  der lader deres daglige praksis gennemlyse af en spirituel impuls
          o  der kan nytænke, forvandle og åbne kendte problemstillinger
          o  der kan inspirere og impulsere til nye initiativer og projekter
          o  der har indsigt i og praktisk erfaring med et felt, som de også evner at                   kommunikere

 

Handlinger

• Vi præsenterer foredrag, seminarer og kurser, der løfter til ny forståelse, skaber indre forvandling og fører til nye initiativer.
• Vi skaber rytmisk tilbagevendende forløb med nøglepersoner og bidrager dermed til en gradvis fordybelse af emner, som kræver længere udviklingsforløb med en gruppe af mennesker. Samtidig søger vi nye samarbejdspartnere, som kan udvide spektret af vores aktiviteter.
• Vi holder gennem perioder fokus på få emneområder, så foredrag, seminarer og kurser kan bidrage til at udvikle nye og langvarige netværk mellem personer og organisationer. Samtidig bibeholder vi en bredde gennem enkeltarrangementer inden for andre felter.
• Vi indgår partnerskaber med grupperinger, virksomheder eller andre organisationer, der ønsker at samarbejde omkring specifikke kurser eller større seminarer.

 

Aktuelle emneområder gennem de seneste år

• Bidrage til at udvikle sprogbrugen omkring antroposofi, så den kommer i samtale med andre kreative impulser i samtiden
• Bidrage konstruktivt til debatten om bæredygtighed i ledelse af organisationer og pædagogisk praksis
• Bidrage til at udvikle en forståelse af karma og reinkarnation med fokus på individuel meditativ fordybelse
• Bidrage til at skabe en samtale i friskolemiljøet – herunder steinerskolerne - om udvikling af en tidssvarende skole med udgangspunkt i børns behov og udvikling
• Skabe en gensidig forståelse og dialog mellem østlig og vestlig spiritualitet
• Bidrage til at forstå de indre og ydre barrierer mod en sund individuel og samfundsmæssig udvikling
• Bidrage til at forstå frihed som en udviklingsvej for mennesker

 

Vov dit hoved med den tanke,
som endnu ingen har tænkt,
Vov dine skridt på den vej,
som endnu ingen har gået,
vejen hvor mennesket skaber sig selv
og ikke skabes af noget andet eller nogen anden.

Wage deinen Kopf an den Gedanken,
den noch niemand dachte,
wage deinen Schritt auf den Weg,
den noch niemand ging,
auf das der Mensch sich selbst schaffe
und nicht gemacht werde von irgendwem oder irgendwas.

Friedrich Schiller


Besøg os på Facebook

facebook-frihedsforum

Hør mere fra os

* indicates required

Se tidligere nyhedsbreve.

Rudolf Steiner Citat

To truly know the world, look deeply within your own being;
to truly know yourself, take real interest in the world.

frihed2

Om Frihedsforum

Frihedsforum er et åbent netværk og samtaleforum, der belyser kultur- og samfundslivet udfra en spirituel impuls. Vi skaber møder mellem mennesker, der er optaget af indre og ydre udvikling.

frihedsforum-logo-medium